Registration complet

Nom: «.$nom;
$miss .= «
Cognoms: «.$cognoms;
$miss .= «
E-mail: «.$email;
$miss .= «
Telèfon: «.$telefon;
$miss .= «
Idioma: «.$idioma_persona;
$miss .= «
Qualificació: «.$qualificacio;
$miss .= «
Camp d’investigació: «.$camp;
$miss .= «
Empresa: «.$empresa;
$miss .= «
Càrrec: «.$carrec;
$miss .= «
Tipus d’empresa: «.$tipus_empresa;
$miss .= «
Àrea d’activitat: «.$area_activitat;
$miss .= «
Productes que comercialitza: «.$productes;
$miss .= «
Domicili: «.$domicili;
$miss .= «
Població: «.$poblacio;
$miss .= «
Província: «.$provincia;
$miss .= «
Fax: «.$fax;
$miss .= «
Experiencia en espectrometria de mases: «.$mases_aux;
$miss .= «
Experiencia en resonancia magnetica nuclear: «.$magnetic_aux;
$miss .= «
Experiencia en ciències ómiques: «.$ohmiques_aux;
$miss .= «
Grup de treball al què assistirà: «.$grup_treball;
$miss .= «
Assistència al dinar: «.$menjar_aux;
$miss .= «
Nivell de coneixements de les aplicacions de les ómiques: «.$coneixement_ohmic;

$head = «»;
$attach = «»;

//Filtro para indicar que email debe ser enviado en modo HTML
add_filter(‘wp_mail_content_type’,create_function(», ‘return «text/html»;’));
wp_mail($to, $subject_mail, $miss, $head, $attach);

if ($_SERVER[«HTTP_HOST»] != «localhost») {
$to3 = «info@ctns.cat»;
$subject_mail3 = «Nova subscripció al curs/jornada: ‘».$nom_curs.»‘. Subscripció número: «.$count_apuntats;
$miss3 = «Afegeix aquesta persona a la llista d’apuntats al curs/jornada: ‘».$nom_curs.»‘ si us plau.»;
$miss3 .= «

Nom: «.$nom;
$miss3 .= «
Cognoms: «.$cognoms;
$miss3 .= «
E-mail: «.$email;
$miss3 .= «
Telèfon: «.$telefon;
$miss3 .= «
Idioma: «.$idioma_persona;
$miss3 .= «
Qualificació: «.$qualificacio;
$miss3 .= «
Camp d’investigació: «.$camp;
$miss3 .= «
Empresa: «.$empresa;
$miss3 .= «
Càrrec: «.$carrec;
$miss3 .= «
Tipus d’empresa: «.$tipus_empresa;
$miss3 .= «
Àrea d’activitat: «.$area_activitat;
$miss3 .= «
Productes que comercialitza: «.$productes;
$miss3 .= «
Domicili: «.$domicili;
$miss3 .= «
Població: «.$poblacio;
$miss3 .= «
Província: «.$provincia;
$miss3 .= «
Fax: «.$fax;
$miss3 .= «
Experiencia en espectrometria de mases: «.$mases_aux;
$miss3 .= «
Experiencia en resonancia magnetica nuclear: «.$magnetic_aux;
$miss3 .= «
Experiencia en ciències ómiques: «.$ohmiques_aux;
$miss3 .= «
Grup de treball al què assistirà: «.$grup_treball;
$miss3 .= «
Assistència al dinar: «.$menjar_aux;
$miss3 .= «
Nivell de coneixements de les aplicacions de les ómiques: «.$coneixement_ohmic;

wp_mail($to3, $subject_mail3, $miss3, $head, $attach);
}
$missatge_mostrar = «The registration was successful»;
}
?>

Back to the list of courses and sessions