Validation alert

Nom: «.$nom;
$miss .= «
Cognoms: «.$cognoms;
$miss .= «
E-mail: «.$email;
$miss .= «
Telèfon: «.$telefon;
$miss .= «
Empresa: «.$empresa;
$miss .= «
Càrrec: «.$carrec;

$head = «»;
$attach = «»;

//Filtro para indicar que email debe ser enviado en modo HTML
add_filter(‘wp_mail_content_type’,create_function(», ‘return «text/html»;’));
wp_mail($to, $subject_mail, $miss, $head, $attach);

if ($_SERVER[«HTTP_HOST»] != «localhost») {
$to3 = «info@ctns.cat»;
$subject_mail3 = «Nova persona que vol ser avisada per la propera edició del curs/jornada: ‘».$nom_curs.»‘. Avís número: «.$count_apuntats;
$miss3 = «Afegeix aquesta persona a la llista per avisar al curs/jornada: ‘».$nom_curs.»‘ si us plau.»;
$miss3 .= «

Nom: «.$nom;
$miss3 .= «
Cognoms: «.$cognoms;
$miss3 .= «
E-mail: «.$email;
$miss3 .= «
Telèfon: «.$telefon;
$miss3 .= «
Empresa: «.$empresa;
$miss3 .= «
Càrrec: «.$carrec;

wp_mail($to3, $subject_mail3, $miss3, $head, $attach);
}
$missatge_mostrar = «The registration was successful»;
}
?>

Back to the list of courses and sessions